ECA có thể giúp bạn nhập cư vào Canada như thế nào

Ngoc Pham
Tháng Năm 4, 2024
Uncategorized

Nhiều người mới muốn nhập cư vào Canada sẽ yêu cầu một số bằng chứng về trình độ học vấn của họ và những gì tương đương trong hệ thống giáo dục Canada để chứng minh họ đủ điều kiện.

Đây là lúc đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) đóng vai trò quan trọng đối với người mới đến, giúp bối cảnh hóa thành tích học tập của ứng viên đối với hệ thống nhập cư Canada. Tuy nhiên, ECA còn có thể làm được nhiều việc hơn là chứng minh bạn đủ điều kiện nhập cư.

ECA là gì?

ECA là một tài liệu đánh giá chứng chỉ giáo dục quốc tế của người mới đến và xác định chứng chỉ tương đương của Canada. Những người mới đến có thể yêu cầu ECA từ các tổ chức được chỉ định bởi Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để đánh giá chứng chỉ giáo dục nước ngoài.

Có một số loại ECA được cung cấp bởi nhiều tổ chức này, bao gồm ECA cho mục đích cấp phép và chứng nhận chuyên môn, việc làm, giáo dục và nhập cư (trong số những mục đích khác). Việc lựa chọn ECA phù hợp với nhu cầu của bạn là rất quan trọng.

ECA của tôi dành cho việc nhập cư bao gồm những gì?

Mặc dù có một số khác biệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, ECA dành cho nhập cư Canada thường bao gồm các thông tin sau:

Xác minh trình độ học vấn của bạn;
Sự tương đương của Canada đối với chứng chỉ của bạn;
Nhận dạng và mô tả bằng cấp được đánh giá, bao gồm:
Tên và năm cấp bằng;
Yêu cầu đầu vào và thời lượng chương trình;
Tình trạng và tên tổ chức phát hành; Và
Chuyên ngành/chuyên ngành chứng chỉ;
Việc có ECA ảnh hưởng đến cơ hội nhập cư của tôi như thế nào?

Ngoài việc chứng minh khả năng đủ điều kiện của bạn đối với lộ trình hoặc chương trình nhập cư, ECA cũng có thể là một cách

Điều này là do giáo dục nâng cao có xu hướng được khen thưởng theo hệ thống nhập cư Canada và ECA là phương tiện chính để IRCC đánh giá giáo dục.

Ví dụ: nhìn vào lưới tính điểm của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) về trình độ học vấn của ứng viên,

Do đó, việc đánh giá chứng chỉ của bạn có thể tăng cơ hội nhận được lời mời đăng ký (ITA) theo hệ thống Express Entry, bằng cách tăng điểm tổng thể của bạn.

Đánh giá nhiều hơn một chứng chỉ

Nhiều chương trình nhập cư sẽ chỉ yêu cầu ứng viên đánh giá trình độ học vấn cao nhất của họ để xác định khả năng đủ điều kiện tham gia chương trình. Tuy nhiên, hệ thống tính điểm vẫn có thể khen thưởng việc học thêm nếu có thể đánh giá được.

Ví dụ: theo lưới tính điểm CRS ở trên, Đây là điểm cộng thêm 8 điểm trong CRS khi so sánh với người chỉ có bằng cử nhân hoặc bằng ba năm; điều này có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc nhận được ITA và việc không được mời tham gia đợt rút thăm Express Entry.

Nhận các loại ECA khác nhau

Việc theo đuổi các loại ECA khác nhau cũng có thể có lợi cho ứng viên dựa trên hoàn cảnh của họ. Ví dụ: một ứng viên có thể yêu cầu ECA cho chứng chỉ giáo dục để chứng minh khả năng đủ điều kiện tham gia chương trình, đồng thời yêu cầu ECA cho bằng cấp kỹ thuật hoặc chứng chỉ chuyên môn cho mục đích việc làm. Cả hai đều có thể được đánh giá và có khả năng được khen thưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) theo hệ thống nhập cư.

Tiếp tục ví dụ này, nếu một ứng viên có bằng đại học một năm bên cạnh chứng chỉ chuyên môn thuộc ngành nghề lành nghề, họ có thể chọn đánh giá cả hai bằng cách sử dụng các loại ECA khác nhau. Mặc dù cá nhân có thể không nhận được điểm giáo dục bổ sung theo CRS cho chứng chỉ chuyên môn của họ, ECA cho giấy phép hoặc chứng chỉ chuyên môn có thể là một cách ECA cũng có thể hữu ích cho những người tham gia các chương trình bắc cầu đang muốn đẩy nhanh việc đạt được chứng chỉ Canada trong một ngành nghề được quản lý, dựa trên chứng chỉ chuyên môn và trình độ học vấn trước đây của họ.

Ngược lại, điều này có thể giúp Điều này còn có thể dẫn đến việc một cá nhân đủ điều kiện đăng ký theo các luồng Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ, từ đó hỗ trợ cơ hội nhập cư của họ.

PNP là các chương trình nhập cư do chính quyền tỉnh hoặc vùng lãnh thổ điều hành, cho phép họ đề cử những người mới nhập cư vào khu vực Việc đề cử thường dựa trên chuyên môn giáo dục hoặc yếu tố vốn nhân lực của ứng viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028 66852518
Liên Hệ